Šta je Itivity junior akademija?

Sa učenjem kako programirati, učimo kako razmišljati, a potaknuti najmlađe da uče programiranje je izazov za odrasle.

Djeca će zavoljeti kodiranje
uz Itivity junior

Učenje u poznatom okruženju

Itivity junior akademija se održava u osnovnim školama u kabinetima informatike, a predavači su nastavnici informatike i matematike koji rade po unificiranom planu i programu za sve škole.

Rad sa pravim programskim jezicima

Ovaj program omogućava djeci da, osim što uče kako da pravilno konzumiraju digitalne medije i tehnologiju, uče i kako da ih kreiraju, a te vještine mogu biti od značaja za njihovu budućnost!

Učenje programiranja kroz igrice

Kroz zanimljiv program koji uključuje i učenje kroz igrice, Itivity Junior učenicima prije svega podstiče kreativnost i razvija logiku rješavanja problema.

Zašto Itivity junior akademija?

Prevazilazi okvire učionica i otvara vrata današnjeg IT svijeta

Utiče na maštu i kreativnost učenika

Lekcije postaju male misije sa fokusom na ciljeve i rezultate

Podstiče kolaboraciju učenika sa učiteljima/nastavnicima i drugim učenicima

Osnovci širom Republike Srpske dobijaju jednaku šansu da nauče programirati

Stvara dobar temelj za buduće mlade programere